Planiranje i priprema proizvodnje

Planiranje i priprema proizvodnje
Image Detail

SLUŽBA PLANA, ANALIZE I PRIPREME PROIZVODNJE

 Osnovni zadatak djelovanja ove službe je zakonito obavljanje svih poslova koji su s jedne strane definisani zakonskom regulativom a s druge strane potrebama preduzeća u okviru poslova doznake stabala (redovna sječa, sanitarna sječa, njega šuma, prorede), projektovanja u šumarstvu i izrade izvedbenih projekata.

Zajedno sa ostalim službama preduzeća, služba za projektovanje u šumarstvu ustvari, vrši realizaciju šumskoprivredne  osnove koje su zakonom propisane.

U saradnji sa tehničkim direktorom i ostalim službama preduzeća ova služba vrši analizu tehnoloških procesa rada, predlaže nova racionalnija rješenja, prati izvještaje o realizaciji izvedbenih projekata, usklađuje godišnje planove i učestvuje u realizaciji ostalih odredaba koje nalaže šumskoprivredna osnova i prateća zakonska regulativa.

U ovoj službi se vrši i obrada svih evidencija, statističkih izvještaja, obaveznih podataka i svih drugih izvještaja koji su potrebni Upravi preduzeća.

Služba učestvuje i u radu komisija koje se formiraju na nivou preduzeća, a čiji je prevashodni cilj da se na vrijeme izvrše određeni poslovi kao što su tehnički prijemi odjela, procjene šteta, praćenje normativnih akata i slično.

U okviru ove službe djeluje odjeljenje za geodetske poslove koje  zbog specifičnosti poslova preduzeća obavlja sve potrebne geodesteke i imovinsko pravne poslove za potrebe službi unutar preduzeća.

U okviru ostalih aktivnosti vrši se pregled i kontrola izvedbenih projekata sa aspekta uređivanja šuma, vodi se centralniregistar knjiga, registar izvedbenih projekata i registar tehničkog pregleda radova te druge evidencije.