Proizvodnja/iskorištavanje šuma

Proizvodnja/isk...
Image Detail

SEKTOR PROIZVODNJE/ISKORIŠTAVANJE ŠUMA


Sektor za iskorištavnje u šumarstvu svoje aktivnosti obavlja kroz 6 (šest) radnih jedinica:

  • R. J. Bitovinja

  • R.J. Borci

  • R.J. Neretvica

  • R.J. Centralno stovarište

  • R.J. Održavanje vozila i mehanizacije

  • R.J. Građenje šumskih komunikacija i održavanje objekata

U svom djelokrugu bavi se izučavanjem, analizom i unapređenjem tehnologija rada te na osnovu savremenih metoda rada predlaže tehnologije rada koje obezbjeđuju poboljšanje produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti, odnosno racionalizacije poslova u oblasti iskorištavnja šuma.

Ovaj sektor djelimično učestvuje u izradi godišnjih planova, prati i analizira po svakom osnovu njihovo izvršenje po poslovnim jedinicama i zbirno za preduzeće.

Prikuplja i izrađuje normative i cjenovnike radova u oblasti iskorištavanja  šuma, vrši analizu i kalkulaciju troškova u  pomenutoj oblasti

Sarađuje sa naučnim institucijama u cilju unapređenja i razvoja u oblasti iskorištavnja šuma te sarađuje sa poslovnim jedinicama i ostalim službama  i učestvuje u planiranju i izvođenju radova i tehničko tehnološkoj pripremi radova.

Obavlja tehničke poslove kod izrade metodike i sheme cjelokupnog tehnološkog procesa u oblasti iskorištavanja šuma i koordinira i povezuje svoju aktivnost sa ostalim organizacionim djelovima preduzeća u interesu razvoja i uspješnog poslovanja preduzeća.

Radna jedinica građenje i održavanje šumskih komunikacijaima zadatak da koordinira sve poslove u planiranju, izgradnji i održavanju šumskih komunikacija sa svim poslovnim jedinicama preduzeća.

Također, ovo odjeljenje vrši projektovanje šumskih puteva, mostova, propusta i bujičnih pregleda, izrađuje investiciono-tehničku dokumentaciju i vrši analize i kalkulacije u ovoj oblasti, konstantno sarađuje sa poslovnim jedinicama i  na osnovu iskazanih potreba sastavlja plan korištenja građevinske mehanizacije.