Plan nabavki za 2018. godinu

ŠUMARSTVO " PRENJ " DD KONJIC

 

                                                       PLAN NABAVKI ZA 2018. GODINU 

                                                        ŠUMARSTVO PRENJ DD KONJIC

                                   (NAZIV UGOVORNOG ORGANA) BR.P-3708/17 OD 7.12.2017.

                                                                                                                            OVLAŠTENO LICE

                                                                                                              Mr.sc. Samir Alikadić, dipl.ing.šum.