Vrši ovlaštenja i preuzima odgovornosti utvrđene zakonom i Statutom društva.

Konstituisan je u slijedećen sastavu:

 

  • Alić Sead, dipl. ing. šum. - predsjednik

  • Kozić Muharem, dipl. ing. el. - član

  • Prevljak Dženan, dipl. ecc. - član