Skupštima je najviši organ društva.

 

Vrši ovlaštenja i preuzima odgovornosti utvrđene zakonom i Statutom društva.