Vrši ovlaštenja i preuzima odgovornosti utvrđene zakonom i Statutom društva.

Upravu društva sačinjavaju:

 

  • Alikadić Samir, dipl. ing. šum. - DIREKTOR

  • Sulejmanović Alija, dipl. ing. šum. - TEHNIČKI DIREKTOR